02 Şubat 2016 Yazarı Mehmet 1

Site yönetimi istifa dilekçesi!

Site yönetiminde görev alan yöneticilerin, yöneticilikten istifa etme hakları bulunuyor. Peki site yönetimi nasıl istifa eder? İşte site yönetimi istifa dilekçesi…

Sitede yönetim planında başka türlü düzenlenmedikçe, blok kat malikleri kurulu blok için, blok niteliğinde olmayan yapıların yer aldığı parseldeki kat malikleri kendilerine özgülenen ortak yer ve tesisler için, toplu yapı temsilciler kurulu ise toplu yapı kapsamındaki bütün ortak yapı, yer ve tesisler için yönetici ve denetçi atıyor.

Blok yöneticisi ve denetçisi, bloktaki kat maliklerinin; blok niteliğinde olmayan yapıların ortak yer ve tesisleri için yönetici ve denetçi, bu yapılardaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçiliyor.

Yönetici ve denetçiler ise, toplu yapı temsilciler kuruluna katılan yönetici ve temsilcilerin, yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısının salt çoğunluğunun oyu ile atanıyor.

Site yönetiminde görev alan yöneticilerin, yöneticilikten istifa etme hakları bulunuyor . İstifasını vermek isteyen site yöneticileri Kat Malikleri Kuruluna bir dilekçe yazabiliyor.Site yönetimi istifa dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor:

Site yönetimi istifa dilekçesi örneği…

Sayı :
Konu :
Tarih :

YÖNETİCİLİĞİN
Unvanı :
Adresi :

YÖNETİCİNİN
Adı, soyadı :
T.C. kimlik no :
İstifa nedeni :
Tarih :

Sayın ……….. / Sitesi / Apartmanı/ Bloğu Kat Malikleri Kurulu’na

………………………………………………………… nedenden / nedenlerinden dolayı …/…/…. Tarihindeki Kat Malikleri Kurulu’nda devir aldığım yöneticilik görevimden istifa ediyorum. Görev yaptığım dönem içindeki gelir ve gider rakamları ile yöneticiliğe ait diğer evraklar ile , Yöneticilik Defteri ve İşletme Defteri Sayın Kurulunuza sunulmaktadır / sunulacaktır. …/…/…. .

Saygılarımla
YÖNETİCİ
Adı, soyadı, imzası, kaşe
………………….
KAT MALİKLERİ KURULU DİVAN HEYETİ / BAŞKANI
Adı, soyadı, imzası
……………….