16 Ekim 2016 Yazarı Mehmet Kapalı

Pay temliki sözleşmesi!

pay-temliki-sozlesmesi

Mirasta pay temlikiyle, iştirak halinde bulunan mirasçılardan biri miras payını iştirak bozulmadan bir mirasçı veya mirasçılara devredebiliyor. İşte Pay temliki sözleşmesi örneği…

Pay temliki sözleşmesi!
İştirak durumunda bulunan mirasçılardan biri miras payını iştirak bozulmadan bir mirasçı veya mirasçılara “pay temliki” ile devredebiliyor.

Medeni Kanun esasları gereğince, pay temliki sözleşmesinin geçerliliği yazılı şekle bağlı oluyor. Pay temliki Tapu Sicil Müdürlüğünde veya noter huzurunda yapılabiliyor. Pay temliki için gerekli belgelerin temin edilmesi ve pay temliki harcının ödenmesi gerekiyor.

Terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde miras payının devri konusunda mirasçılar arasında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yazılı şekle bağlı oluyor. Sözleşme bu kişiye paylaşmaya katılma yetkisi vermiyor; sadece paylaşma sonunda mirasçıya özgülenen payın kendisine verilmesini isteme hakkını sağlıyor.

Pay temliki sözleşmesi örneği..

BİR TARAFTAN…….: Emine ILGIN: Mehmet kızı, (Vergi No:…)
DİĞER TARAFTAN.: Huriye ILGIN: Süleyman kızı, (Vergi No:…)
aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

Hersan mahallesi Efeler köyü 2003 parsel sayılı taşınmaz malın tamamı verasette iştirak halinde Emine ILGIN, Süreyya ILGIN, Huriye ILGIN ve Elif ACAR adlarına kayıtlı iken; mirasçılardan Emine LGIN bu taşınmazdaki miras payı kanuni hak ve hissenin tamamını 5.000.000.000(BEŞMİLYAR)TL.sı bedelle Huriye ILGIN’a pay temliki suretiyle devrettiğini,Huriye ILGIN’da bu bu taşınmaz maldaki Emine ILGIN’a ait kanuni hak ve hissenin tamamını yukarıda yazılı bulunan bedelle pay temliki suretiyle kabul ettiğini ve adında kayıtlı bulunan kanuni hak ve hisse ile birleştirerek adına tescilini talep ettiğini,bu taşınmaz malın bu güne kadar olan emlak vergilerinin ödenmesinden taraflarının müteselsilen sorumlu olduklarını, taraflarca devir ve temlik için gösterilen değerin bu taşınmaz malın emlak vergisi değerine yeniden değerlendirme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki fark için ödenmesi gereken harçların V.U.K. gereğince taraflarından cezalı olarak tahsil edilmesini kabul ettiklerini birlikte ifade ve beyan ettiler.

Pay temliki ne demektir?
Özge ÖZDEMİR/Emlaktagundem.com

Powered by WPeMatico